Küpsiste kasutamine

Küpsiste kasutamise tingimused
Küpsiste kasutamise tingimustes AS Speleta, Eesti (Akadeemia tee 20, 12611 Tallinn, Eesti, tel. +372 654 6543), (jargimine – Speleta) veebisaidil www.speleta.ee, on kirjeldatud küpsiste (cookies) kasutamise eesmärgid ning samuti külastaja õigused muuta ja valida küpsiste kasutamist vastavalt oma vajadustele ja huvidele. Küpsiste kasutamise tingimustes on esitatud ja sätestatud küpsiste (cookies) kasutamise eesmärgid, kasutaja õigus neid muuta ning vastavalt vajadustele ja huvidele sobivate küpsiste kasutamist valida. Speleta kasutab enda ja kolmandate osapoolte küpsiseid, et suuta parandada veebisaidi kasutuskogemust, tagada veebisaidi toimimine ja funktsionaalsus jne. 
 
Mis on küpsised 
Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebibrauser (näiteks Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari jne) tekitab ja salvestab veebisaidi külastamise hetkel kasutaja lõppseadmesse (arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti) eesmärgiga identifitseerida brauser või salvestada brauserisse teavet või seadistusi Seega on veebisaidil võimalik küpsiste abil salvestada kasutaja individuaalseid seadistusi, ta ära tunda ja vastavalt reageerida. Kasutatavaid küpsiseid saab keelata või piirata kuid küpsisteta ei ole veebisaidi kõiki funktsioone võimalik täisväärtuslikult kasutada
 
Milliseid küpsiseid me kasutame ning millisel õiguslikul alusel ja millistel eesmärkidel kasutamine toimub
 Kasutatakse mitut tüüpi küpsiseid (püsi- ja seansiküpsiseid). Olenevalt täidetavatest funktsioonidest ja kasutamise eesmärgist kasutame kolme tüüpi küpsiseid: vajalikud ehk tehnilised küpsised, turundusküpsised (sihtküpsised) ja statistilised ehk analüütilised küpsised (statistika eesmärgil). Vajalikud ehk tehnilised küpsised on paigutatud nõudmise alusel, et tagada veebisaidi toimimine ja katkematu juurdepääs veebisaidile. Statistiliste ehk analüütiliste ning turundusküpsiste kasutamise õiguslikuks aluseks on külastaja nõusolek, mis on antud, märkides linnukesega vastava ruudu küpsiste teatises. Küpsiste abil töödeldakse külastajate üldisi harjumusi ja veebisaidi kasutusajalugu ning tuvastatakse probleeme ja võimalikke puudujääke veebisaidi töös, samuti kogutakse statistilisi andmeid saidi külastajate voo ja arvu kohta, saidil veedetud aja kohta jne. Samuti kasutatakse küpsiseid veendumaks, et külastajal on tagatud veebisaidi funktsionaalsuse täielik ja mugav kasutamine. Üksikasjalik teave iga küpsise kohta, sealhulgas kolmandate osapoolte kaasamise, toimingu kestuse ja eesmärgi kohta on saadaval jaotise „Näita üksikasju“ veebisaidil kasutatavate küpsiste teatises.
 
Vajalikud ehk tehnilised küpsised 
Need küpsised on vajalikud selleks, et külastaja saaks veebilehte vabalt kasutada ja sirvida ning selle pakutavaid võimalusi kasutada, sealhulgas saada teavet teenuste kohta ja soetada neid. Samuti, et Speleta saaks täita külastaja algatatud taotlusi ning, et veebisait mäletaks, milliste küpsistega külastaja on nõustunud. Need küpsised tuvastavad külastaja seadme, kuid ei avalda otseselt seadme kasutaja identiteeti, samuti ei kogu neid küpsiseid ega koonda teavet. Ilma nende küpsisteta ei saa veebisait täielikult toimida, näiteks anda külastajale vajalikku teavet või esitada soovitud videot jne. Neid küpsiseid säilitatakse külastaja seadmes seni, kuni küpsis on oma funktsiooni täitnud, kuid mitte kauem kui kaks aastat 
 
Statistilised ehk analüütilised küpsised 
Need küpsised (statistilistel eesmärkidel kasutatavad küpsised) koguvad teavet selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab, tuvastavad kõige sagedamini kasutatavad jaotised, sealhulgas sisu, mille külastaja on veebisaiti sirvides valinud. Teavet kasutatakse statistilistel eesmärkidel vaid koondatult ja anonüümselt. See aitab järeldada, mis veebisaidi külastajaid huvitab, kuidas veebisaidi funktsionaalsust parandada ja kuidas see kasutajasõbralikumaks muuta. Need küpsised tuvastavad ainult külastaja seadme (näiteks seadme IP-aadressi), kuid ei avalda otseselt seadme kasutaja identiteeti. Neid küpsiseid säilitatakse külastaja seadmes mitte kauem kui kaks aastat ja need ei ole kohustuslikud veebisaidi sisu kajastamiseks ega ole seotud isikupärastatud turunduspakkumistega. Nende küpsiste aktiveerimiseks seadmes palutakse külastaja nõusolekut. Üksikasjalik teave iga küpsise kohta, sealhulgas kolmandate osapoolte kaasamise, toimingu kestuse ja eesmärgi kohta on saadaval jaotise „Näita üksikasju“ veebisaidil kasutatavate küpsiste teatises. Küpsiseid võivad hallata vastavalt Speleta juhistele ja ainult määratud eesmärkidel kolmandad isikud, näiteks Google Inc. loodud Google Analyticsi küpsised. Lisateavet Google Analyticsi teenuse osutamise tingimuste kohta leiate veebisaidilt: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ 
 
Turundusküpsised 
Neid küpsiseid (või sihtküpsiseid) kasutatakse reklaami ja teavituste kohandamiseks tuginedes külastaja huvidele, samuti külastajate reklaami nägemise võimaluste limiteerimiseks ja reklaamikampaaniate tõhususe mõõtmiseks. Nende küpsiste raames saab töödelda selliseid andmeid nagu seadme IP-aadress, teave külastaja sooritatud toimingute kohta vastaval veebisaidil, veedetud aeg jms. Turundusküpsised salvestatakse külastaja lõppseadmesse püsivalt. Nende küpsiste aktiveerimiseks seadmes palutakse külastaja nõusolekut. Küpsiseid paigutavad kolmandad osapooled Speleta loal vastavalt sätestatud eesmärkidele. Kolmandate isikute teenuse osutamise ja andmete töötlemise tingimustega saab täpsemalt tutvuda:
youtube.com
Üksikasjalik teave iga küpsise kohta, sealhulgas kolmandate osapoolte kaasamise, toimingu kestuse ja eesmärgi kohta on saadaval jaotise „Näita üksikasju“ veebisaidil kasutatavate küpsiste teatises. 
 
Küpsiste teabe edastamine kolmandatele isikutele 
Küpsiste teavet ei edastata töötlemiseks väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riike, välja arvatud üksikjuhtudel, võttes asjakohaseid meetmeid piisava kaitsetaseme tagamiseks. Küpsiste kasutamise tingimused sisaldavad linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, millel on oma kasutamise ja isikuandmete kaitse tingimused. 
 
Kui kaua küpsiseid säilitatakse 
Kui pole teisiti määratud, säilitatakse küpsiseid seni, kuni sooritatakse toiminguid, mille jaoks neid koguti, ja seejärel need kustutatakse. Küpsiste säilitamise aeg ehk nende kehtivusaeg on üksikasjalikult kirjeldatud iga küpsise kirjelduses, mis on saadaval jaotise “Näita üksikasju” veebisaidil kasutatavate küpsiste teatises. 
 
Küpsiste salvestamine, piiramine ja keelamine
Kui külastate veebisaiti, kuvatakse teatis teabega küpsiste kasutamise kohta veebisaidil. Küpsiste konkreetse rühma märgistamise või selle hilisema eemaldamise korral on külastajal võimalik salvestada konkreetsete küpsiste kasutamise kontekstis oma nõusolek või see tühistada. Külastaja võib igal ajal veebisaidi jaluses oma valikut muuta või piirata küpsiste kasutamist, vajutades lingile „Küpsiste seaded“. Vajutades “Luba ainult vajalikud küpsised” või “Luba kõik küpsised”, kinnitab külastaja, et on tutvunud küpsiste kasutamise tingimustega, sh teabega küpsiste kohta (küpsiste tüübid, kasutamise eesmärgid, kolmandate isikute kaasamine jne), samuti, et on nõustunud enda poolt valitud küpsiste kasutamise konkreetsete seadetega. Külastaja valitud küpsiste seaded hakkavad toimima alles pärast seda, kui külastaja on teinud vabatahtliku ja selge küpsiste valiku. Külastajal on võimalus keelduda valikuliste küpsiste aktiveerimisest, jättes need valimata ning märkides vaid ruudu “Luba ainult vajalikud küpsised”. Samuti on külastajal võimalus valikut kohandada, tehes vastava märke valikuliste küpsiste juurde ja neid järjest kinnitades. Külastajale ei pakuta võimalust keelduda vajalike ehk tehniliste küpsiste kasutamisest, sest ilma nendeta on veebisaidi kasutamine häiritud või võimatu. Nende küpsiste aktiveerimiseks ei ole veebisaidi külastaja nõusolek vajalik. Külastaja saab igal ajal oma valikut veebisaidi jaluses muuta, küpsiste kasutamist piirata või keelata küpsiste kasutamist, vajutades lingile „Küpsiste seaded“. Anname teada, et kõikide veebibrauserite turva seadetes on võimalik küpsiseid piirata, blokeerida ja kustutada. Näiteks on seadetes võimalik märgistada ka valik „Ei nõustu küpsistega“. Külastaja saab oma brauseri seadeid muuta ka nii, et salvestatud küpsised kustutatakse brauseri igal sulgemisel Brauseris küpsiste kogumist keelates saab külastaja teabe hankimise ja kasutamise peatada. Seadistuste muudatused tuleb iga brauseri puhul teha eraldi. Speleta täiustab ja arendab oma tegevust pidevalt. Selle tulemusena võib osutuda vajalikuks käesolevate küpsiste kasutamise tingimuste läbivaatamine ja täiendamine Seetõttu soovitame kasutajal regulaarselt küpsiste kasutamise aktuaalsete tingimustega tutvuda. Teatame, et Speleta võib kord aastas uuendada veebisaidi külastaja poolt aktiveeritud küpsiste osas tehtud valikut. 
 
Küpsiste kasutamist puudutav teave
Kogu teave Speleta veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta ja küpsiste üksikasjalik loetelu on saadaval jaotises “Küpsiste seaded”. Kui teil on küpsiste kasutamise kohta küsimusi, võtke ühendust Speleta ga: epost: .
Versioon kehtib alates 09.06.2023.